La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) posa a la teva disposició l'assessorament i els recursos que puguis necessitar en cas que siguis infermera o infermer portador del virus d'Inmunodeficiència humana o dels virus de l'hepatitis B o C.

La CAIIV assessora a les infermeres afectades per aquesta situació i també els centres de salut. Dona suport a les infermeres portadores i  avalua la situació d’aquestes professionals respecte a la pràctica professional.

Píndoles de coneixement