Professió
Infermeres de Barcelona participen en l’edició d’un manual sobre teràpies en reumatologia

El Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Reumatología (GTESER) publica el Manual de terapias biológicas y no biológicas subcutáneas en reumatología amb l’objectiu de servir de referència per aquelles infermeres vinculades a pacients amb malalties reumatològiques

Formació
Anestèsia en infermeria

La Vocalia d'Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques et proposa aquest curs per adquirir els coneixements bàsics per iniciar-se en l'àmbit de la infermeria d'anestèsia, reanimació i dolor.

El període d'inscripció s'obre al febrer de 2017.

Formació
Lectura radiogràfica avançada

Aquest curs et posarà a l'abast les eines i els coneixements necessaris sobre la formació de la imatge de les diferents exploracions diagnòstiques, els principals riscos i els coneixements i recursos per interpretar els estudis radiològics més habituals i aprofundir en la interpretació radiogràfica, estudis de radiologia contrastada, estudis de Tomografia Computada (TC) i de Ressonància Magnètica (RM). Les inscripcions s'obriran el 8 de febrer.